(+84) 936 110 116
Giới thiệu

Văn phòng điện tử MobiFone Eoffice

Giải pháp văn phòng điện tử MobiFone Eoffice giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý điều hành hoạt động văn phòng, các quy trình nghiệp vụ hành chính một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm

Đối tượng sử dụng

Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước.

MobiFone Eoffice

Ưu điểm của giải pháp

Mọi lúc mọi nơi

Mọi công việc đều có thể xử lý mọi lúc mọi nơi, không có rào cản về yếu tố không gian, thời gian.

Ký số

Tích hợp ký số sử dụng công nghệ SIM PKI đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bảo mật EAL 4+

Tìm kiếm

Áp dụng công nghệ Elastic Search cho phép tìm kiếm nhanh và theo nội dung văn bản

Bảo mật

Dữ liệu được mã hóa và Dữ liệu được watermark khi kết xuất ra ngoài

Quy trình linh hoạt

Các quy trình xử lý trong hệ thống được thiết kế linh hoạt và cấu hình thay đổi dễ dàng

Đa nền tảng

Hỗ trợ trên website và ứng dụng mobile (iOS và Android)

MobiFone Eoffice

Tính năng của giải pháp

Phân hệ Quản lý văn bản
Cung cấp các chức năng, công cụ quản lí văn bản đến đi trong nội bộ và liên thông
Phân hệ Quản lý công việc
Cung cấp các chức năng hữu ích cho công tác quản lý, đăng kí, đánh giá công việc trong đơn vị
Phân hệ Quản lý hành chính
Cung cấp các quy trình/thủ tục hành chính trong doanh nghiệp như đăng ký phòng họp, điều xe, họp hội nghị truyền hình,…
Phân hệ Quản trị hệ thống
Cung cấp các chức năng, công cụ cho người quản trị nói chung.

Giá cước

Để nhận thêm thông tin tư vấn về chi phí sử dụng giải pháp,
quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Tải bảng giá